ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα εφαρμογή (εφεξής η «Εφαρμογή») η οποία διέπεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που περιγράφονται στην ιστοσελίδα της και κατωτέρω, αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή της εταιρίας “RoadCube” (εφεξής η “RoadCube”), μέσω της οποίας ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα πληρωμής με κάρτα (χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη), μέσω του κινητού του τηλεφώνου, μεταξύ άλλων γυαλιών οράσεως, γυαλιών ηλίου, φακών επαφής, υγρών φακών επαφής  από τα καταστήματα του δικτύου των easy to see.

Ταυτόχρονα, έχει τη δυνατότητα να συλλέγει, με την αγορά των προϊόντων αυτών, πόντους στην Εφαρμογή που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες δωροεπιταγές (πρόγραμμα επιβράβευσης πιστού καταναλωτή ‘loyalty’).

Τα δώρα που προσφέρονται στην Εφαρμογή είναι σύμφωνα με τους όρους της κάθε συμμετέχουσας στην Εφαρμογή εταιρίας .

Οι χρήστες που αγοράζουν προϊόντα από το δίκτυο καταστημάτων οπτικών “easy to see”, θα λαμβάνουν πόντους σύμφωνα με το πρόγραμμα επιβράβευσης πιστού καταναλωτή (easy to see loyalty)  (εφεξής το «Πρόγραμμα).

Στο Πρόγραμμα αυτό ο Χρήστης συμμετέχει οικειοθελώς και αυτοβούλως και μπορεί να διαγραφεί κατόπιν σχετικού αιτήματός του .

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ο όρος “Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του προγράμματος «easy to see loyalty» ” αναφέρεται στους όρους της παρούσας και τελευταία έκδοσή τους. Ο όρος “Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Roadcube” αναφέρεται στους όρους της Εφαρμογής και στην τελευταία έκδοσή τους. Ο όρος “Εταιρία” αναφέρεται στο δίκτυο καταστημάτων οπτικών “ easy to see”.

Ο όρος “Εφαρμογή” ή “Πλατφόρμα” : αναφέρεται στην διαδικτυακή εφαρμογή της RoadCube μέσω της οποίας ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα πληρωμής με κάρτα (χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη) – μέσω του κινητού του τηλεφώνου,  γυαλιών οράσεως, γυαλιών ηλίου, φακών επαφής, υγρών φακών επαφής  από τα καταστήματα του δικτύου των easy to see.

Ταυτόχρονα, έχει τη δυνατότητα να συλλέγει, με την αγορά των προϊόντων αυτών, πόντους στην Εφαρμογή που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες δωροεπιταγές (πρόγραμμα επιβράβευσης πιστού καταναλωτή ‘loyalty’).

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Ο όρος «RoadCube» αναφέρεται στην εταιρία με την επωνυμία «ROADCUBE INC ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ». Ο όρος “Πελάτης” ή “Χρήστης (ONLINE ή OFFLINE) ” ή “Καταναλωτής” αναφέρεται : α) στον καταχωρημένο Χρήστη (ΟΝLINE) που χρησιμοποιεί την Εφαρμογή με σκοπό την πληρωμή γυαλιών οράσεως, γυαλιών ηλίου, φακών επαφής, υγρών φακών επαφής  από τα καταστήματα του δικτύου των easy to see.

και β) στον OFFLINE πελάτη ο οποίος πληρώνει με μετρητά ή με κάρτα (χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη) χωρίς τη χρήση του κινητού του τηλεφώνου, η με κάρτα loyalty έντυπη η εικονική , γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου, φακοί επαφής, υγρά φακών επαφής, όντας στον χώρο των καταστημάτων easy to see, ταυτόχρονα δε επωφελείται του προγράμματος loyalty «easy to see loyalty» που περιγράφεται παρακάτω.

Ο όρος «Πρόγραμμα» αναφέρεται στο πρόγραμμα επιβράβευσης πιστού πελάτη » «easy to see loyalty» , που έχει δημιουργηθεί από την αλυσίδα καταστημάτων οπτικών easy to see. Ο όρος «Προμηθευτής» αναφέρεται σε κάθε εταιρία που έχει συνάψει σύμβαση με το δίκτυο των easy to see  προκειμένου να τo προμηθεύει με τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον «κατάλογο easy to see loyalty» για την εκτέλεση του Προγράμματος .

Η συνέχιση της χρήσης της Εφαρμογής από τον Χρήστη νοείται ως αποδοχή και των τροποποιημένων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. ΓΕΝΙΚΑ Ο Χρήστης οφείλει, αφού «κατεβάσει» δωρεάν την Εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο, να διαβάσει προσεκτικά τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Roadcube της Εφαρμογής και να τους αποδεχθεί κλικάρωντας επάνω τους.

Οι παρόντες όροι αποτελούν μέρος των Γενικών όρων και προϋποθέσεων Roadcube της Εφαρμογής και αφορούν το δίκτυο κατ/των easy to see. Σε περίπτωση σύγκρουσης των δύο υπερτερούν οι Γενικοί όροι και προϋποθέσεις Roadcube της Εφαρμογής όπως είναι διαθέσιμοι στη σελίδα εγγραφής. Με τη χρήση της Εφαρμογής ο Χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα να δεσμεύεται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και τους ισχύοντες σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Αν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με όλα τα ανωτέρω ή με κάποιο/α από αυτά δεν πρέπει να συνδιαλλαγεί με την Εταιρία. Άλλως θα θεωρηθεί ότι έχει σιωπηρώς ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους παρόντες όρους και όπως αυτοί ισχύουν αναλογικώς σε κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση απόρριψης για οιονδήποτε λόγο της πληρωμής μέσω κάρτας από την τράπεζα (π.χ. υπέρβαση πιστωτικού ορίου, μη επαρκές υπόλοιπο σε συνδεδεμένο λογαριασμό, υπόνοια περί μη εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης της κάρτας), δεν πραγματοποιείται η αγορά του προϊόντος ή/και η παροχή υπηρεσιών προς τον Χρήστη και η RoadCube και τα easy to see ουδεμία ευθύνη φέρουν από αυτήν την αιτία. Νόμιμη ηλικία Ο Χρήστης για να κάνει χρήση της Εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών.

«Κατεβάζοντας» την Εφαρμογή , τεκμαίρεται ότι ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος και ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Υπηρεσίες – Πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών Η Εταιρία αναρτά στην Εφαρμογή τα καταστήματα με το σήμα easy to se  που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Για τις πληροφορίες σχετικά με  τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες κάθε κσυστήματος αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Χρήστη είναι ο καταστηματάρχης, ο οποίος ευθύνεται για το είδος αυτών, τις τιμές τους, αλλά και την επικαιροποίηση αυτών.

Επιπλέον, η Εταιρία αναρτά στην Εφαρμογή τους πόντους που κερδίζει ο κάθε χρήστης για τις αγορές του στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης του πιστού χρήστη «easy to see loyalty» , τις δωροεπιταγές και τη διαδικασία απόκτησης αυτών. Πολιτική Επιστροφών Easy to see. Με την υποβολή της παραγγελίας τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο Χρήστης έλαβε γνώση των Όρων και Προϋποθέσεων του προγράμματος «easy to see loyalty και εφεξής, υποκείμενος στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει από την αγορά ή να την καταγγείλει ή να ζητήσει ακύρωση της ισόποσης χρέωσης της κάρτας του από την τράπεζα. Μπορεί όμως ο Χρήστης αντί της υπαναχώρησης, καταγγελίας ή ακύρωσης να ακολουθήσει την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία εξαργύρωσης της πληρωμής ή προπληρωμής που έκανε, για την τήρηση της οποίας αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η αλυσίδα καταστημάτων οπτικών easy to see.

Ως προς τα προϊόντα που διατίθενται στα καταστήματα, ο Χρήστης διατηρεί επιπλέον τα εκ του Νόμου δικαιώματά του ως καταναλωτής. Η δωροεπιταγή που έχει επιλέξει ο Χρήστης ως επιβράβευση από τη συλλογή πόντων «easy to see loyalty»  από τα καταστήματα easy to see δεν επιστρέφεται, δεν αντικαθίσταται με χρήματα, ούτε με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ακόμα και αν ο Χρήστης προτίθεται να το προμηθευτεί καταβάλλοντας επιπλέον χρηματική διαφορά. Περιορισμός ευθύνης/ αποζημίωση Η Εταιρία και η Roadcube διατηρούν το δικαίωμα καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων έκτασης της ευθύνης τους, του περιορισμού αυτής, καθώς και της οφειλόμενης αποζημίωσης. Όριο στο δικαίωμα αυτό θέτει ο νόμος.

Η Εταιρία είναι υπεύθυνη για τις υπηρεσίες που προσφέρει στους Χρήστες μέσω της Εφαρμογής και του «easy to see loyalty» και η Εφαρμογή για την καλή λειτουργία της πλατφόρμας της Εφαρμογής. Η Roadcube δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη απέναντι στους Χρήστες σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών, παροχών, καυσίμων, προϊόντων που προσφέρουν τρίτες εταιρείες και των δώρων και των εγγυήσεων και της παράδοσής και της επιστροφής τους μέσω της Εφαρμογής της.

Η Roadcube παρέχει την Εφαρμογή ως μέσον και μόνο άμεσης συναλλαγής των τρίτων εταιρειών που συμμετέχουν στην Εφαρμογή της ως Πάροχοι (εφεξής “Πάροχοι”) και των Χρηστών της. Χρήση των Πληροφοριών- Προσωπικά δεδομένα :

( Α )Από τον Χρήστη ONLINE, κατά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής το κινητό θα ζητηθεί:

 1. Να αποδεχθεί τους όρους χρήσης της Εφαρμογής
 2. Να καταχωρήσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου (Iσχύει για κινητά που ξεκινούν από 69…).
 3. Να καταχωρήσει κωδικό πρόσβασης Στη συνέχεια θα γίνει επαλήθευση ταυτότητας Χρήστη με SMS. Ο Χρήστης θα λάβει με SMS έναν μοναδικό κωδικό τον οποίο θα καταχωρεί στην Εφαρμογή, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή.Προκειμένου να προβεί σε συναλλαγή ο χρήστης θα πρέπει :
 4. Να καταχωρήσει τον αριθμό της κάρτας του (χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης)
 5. Να αποδεχθεί τους όρους χρήσης easy to see loyalty .Να χορηγεί η μη συναίνεσή …………….. Όταν γίνεται μεταβολή στη SΙM card ο χρήστης πρέπει να ξανακάνει εγγραφή στην εφαρμογή RoadCube.

Για τη λειτουργία της Εφαρμογής, η RoadCube συλλέγει τα στοιχεία που ο Χρήστης της δίνει κατά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής του ως πελάτης.

( Β ) Από τον Χρήστη OFFLINE, κατά τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής ζητείται να καταχωρήσει:

 1. Φύλο (άνδρας /γυναίκα)
 2. Επώνυμο
 3. Ονομα
 4. Ημερομηνία γέννησης
 5. Δ/νση κατοικίας (περιοχή/οδός /αριθμός/ΤΚ)
 6. Τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του (μέσω αυτού θα γίνεται η ταυτοποίηση )
 7. Τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου
 8. Το e-mail του

Ο Χρήστης δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του ώστε η Roadcube μέσω της Εφαρμογής να συγκεντρώνει για σκοπούς λειτουργίας της Εφαρμογής και της εξυπηρέτησης του Χρήστη προσωπικά του στοιχεία δηλαδή ενδεικτικά: όνομα, επώνυμο, ταχ. διεύθυνση, ηλεκτρ. διεύθυνση(e-mail), αριθμό τηλεφώνου.

Επίσης, ο Χρήστης δίνει την ρητή συγκατάθεσή του ώστε η Roadcube να επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά του στοιχεία καθώς και την Εταιρία στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την λειτουργία της Εφαρμογής αλλά και την εκτέλεση του προγράμματος πιστότητας.

Ο χρήστης από την στιγμή που πραγματοποιεί συναλλαγή σε κατάστημα οπτικών easy to see,  γίνεται πελάτης των easy to see  και δίνει την ρητή συγκατάθεσή του τόσο στην Εταιρία όσο και στην Roadcube προκειμένου να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό για το Πρόγραμμα αλλά και για τα προϊόντα τόσο της Εταιρίας όσο και της Roadcube.

ΣΥΝΑΙΝΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ τα easy to see  ΚΑΙ ΤΗΝ ROADCUBE  ΜΕΣΩ : ……………………….. ……………………… ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ

Ο Χρήστης έχει ενημερωθεί ότι μπορεί να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή στο μέλλον την χορηγηθείσα ανωτέρω συγκατάθεσή του.

Για να το πράξει αυτό ή προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων του, γνωρίζει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να απευθυνθεί για μεν την Roadcube στην ηλεκτρ. διεύθυνση info@roadcube.com η/και στο τηλέφωνο 2103006633, για δε την Εταιρία στην ηλεκτρ. δ/νση : info@ez2c.gr

Η RoadCube και η Εταιρία δεσμεύονται ότι δεν θα παράσχουν σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη χωρίς πρότερη δική του συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού (από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης) και ότι θα τα τηρούν με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί η εφαρμογή εφόσον πρόκειται για Χρήστες που δεν είναι πελάτες της Εταιρίας και για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται στην σύμβαση μεταξύ Εταιρίας και … ως εκτελούσας την επεξεργασία. Η χρήση της Εφαρμογής είναι ασφαλής για τον Χρήστη δεδομένου ότι η RoadCube χρησιμοποιεί τεχνολογία πληροφοριακών συστημάτων που είναι πιστοποιημένη με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας PCI DSS μέσω της εταιρείας Tokenex.

Όροι ασφαλούς εκτέλεσης παραγγελίας :

(1) Την Εφαρμογή στην Ελλάδα προς το παρόν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνον χρήστες που είναι κάτοχοι ελληνικού κινητού τηλεφώνου, δηλαδή κινητού που ξεκινά με τα ψηφία 69… και καρτών που έχουν εκδοθεί από Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.

(2) Η Roadcube για κάθε εγγραφή οχήματος – για λόγους ασφαλείας – θα ταυτοποιεί τον Χρήστη, αποστέλλοντας με μήνυμα SMS έναν κωδικό ασφαλείας. Ο Χρήστης θα καταχωρεί τον κωδικό αυτόν στην Εφαρμογή, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει στα επόμενα βήματα της εγγραφής του.

Κάθε φορά που τα δώρα ανανεώνονται, θα αναρτώνται πρώτα στην Εφαρμογή με ευθύνη της Εταιρίας. Ειδικότερα, η διαδικασία χρήσης της Εφαρμογής για το «easy to see loyalty» από τον Χρήστη είναι η εξής :

– Κατεβάζει δωρεάν την εφαρμογή RoadCube στο κινητό του τηλέφωνο. Προϋπόθεση είναι να υπάρχει σύνδεση Internet.

– Κάνει την εγγραφή του. Για να μπορέσει ο χρήστης στην συνέχεια να εξαργυρώσει τους πόντους του και να παραλάβει κάποιο δώρο θα πρέπει τα στοιχεία της αίτησής του να είναι σωστά και πλήρως συμπληρωμένα. –

Οι πόντοι συλλέγονται σύμφωνα με τα κατωτέρω :

Για κάθε 10€  αγορών, ο πελάτης κερδίζει 100 πόντους

Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας να τροποποιήσει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάθε προϊόν της ή διαδικασία επιβράβευσης αφού πρώτα όμως ενημερώσει τους χρήστες μέσω της Εφαρμογής ή της σελίδας.

O Χρήστης, μόλις συλλέξει το σύνολο των πόντων που απαιτούνται για κάθε δώρο, έχει τη δυνατότητα να εξαργυρώσει τους πόντους του με την αντίστοιχη δωροεπιταγή, όπως διαμορφώνονται παρακάτω :

 

100 πόντοι = 1€  για γυαλιά οράσεως

200 πόντοι = 1€ για γυαλιλιά ηλίου , φακούς επαφής και υγρά.

Ο Χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για το σύνολο των πόντων του μέσω της Εφαρμογής, ή της σελίδας. Μετά από κάθε εξαργύρωση, το υπόλοιπο αυτών θα διαμορφώνεται αυτόματα στην Εφαρμογή ή στη σελίδα του προγράμματος και ο Χρήστης θα μπορεί να ενημερώνεται σχετικά με το υπόλοιπό του.

Μετά την εκάστοτε αγορά προϊόντων από τον OFFLINE πελάτη, o τελευταίος θα λαμβάνει με SMS ή με e-mail ενημέρωση από την RoadCube για τους πόντους που έχει συλλέξει.

Δ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (ΓΙΑ OFF-LINE ΠΕΛΑΤΕΣ) : Όταν ο OFFLINE πελάτης συλλέξει το σύνολο των πόντων που απαιτούνται μπορεί να τους εξαργυρώσει. O πελάτης OFF LINE, μόλις συλλέξει το σύνολο των πόντων που απαιτούνται για κάθε δωροεπιταγή, θα έχει τη δυνατότητα είτε να εξαργυρώσει τους πόντους του,  είτε να συνεχίσει να συλλέγει πόντους και να τους εξαργυρώσει σε δωροεπιταγή για την οποία απαιτούνται περισσότεροι πόντοι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ EΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Εξαργύρωση -παράδοση. O OFFLINE πελάτης, προκειμένου να εξαργυρώσει το δώρο του, θα πρέπει να επισκεφθεί κάποιο κατάστημα οπτικών easy to see.

▪ Η Roadcube δικαιούται να αποκλείει από την Εφαρμογή οποιονδήποτε Χρήστη, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τον Νόμο ή Δικαστική Απόφαση.

▪ Τα easy to see δικαιούται να ακυρώσει τη συναλλαγή του Προγράμματος εάν ο Χρήστης παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις, ή εάν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος.

▪ Ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει, μετά από κάθε συναλλαγή, την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων της απόδειξης που παραλαμβάνει από το εκάστοτε κατάστημα.. Η Roadcube  δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη προς τον Χρήστη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των καταστημάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς και για οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική αποζημίωσή του.

▪ Ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως στο info@roadcube.com ή στο call centerΥπηρεσία Εξυπηρέτησης Μελών «easy to see loyalty» 210 300 6633 σε περίπτωση που το κινητό του τηλέφωνο κλαπεί, καταστραφεί ή χαθεί, ή και σε περίπτωση που η χρήση του γίνει παράνομη ή αντικανονική, ευθυνόμενος για κάθε είδους ζημία που ήθελε προκύψει μέχρι την εκ μέρους του ειδοποίηση.. Η αλυσίδα καταστημάτων easy  to see θα προβαίνει στην ανανέωση της λίστας δώρων σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τα οποία θα ενημερώνει εγκαίρως τους Χρήστες μέσω της Εφαρμογής ή της σελίδας του προγράμματος επβράβευσης. Τα easy to see διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τους πόντους ενός Χρήστη σε περίπτωση που αυτός δεν έχει πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή τους τελευταίους 12 μήνες (1 έτος). Τα easy to see διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν τους πόντους ενός Χρήστη σε περίπτωση που δεν προβεί σε καμία εξαργύρωση τους τελευταίους 60 μήνες (5 έτη).

▪ Ο Χρήστης θα ενημερώνεται άμεσα μέσω της Εφαρμογής ή της σελίδας του προγράμματος  για το σύνολο των πόντων που του αντιστοιχούν. Το σύνολο των πόντων που δικαιούται ο Χρήστης μετά από κάθε του συναλλαγή θα προστίθεται άμεσα και θα είναι διαθέσιμο σε αυτόν άμεσα μέσα από την Εφαρμογή ή τη σελίδα του προγράμματος. Όταν ο Χρήστης εξαργυρώνει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάποια δωροεπιταγή, τότε του αφαιρούνται οι αντίστοιχοι πόντοι.

.

▪ Η εξαργύρωση των πόντων θα γίνεται μόνο με τους τρόπους που έχουν περιγραφεί ανωτέρω.

▪Οι δωροεπιταγές που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επίπεδα πόντων δεν μπορούν να ανταλλαγούν με άλλες διαφορετικής αντιστοιχίας σε πόντους. Ο κάτοχος δεν μπορεί να «αγοράσει» πόντους με τη χρήση μετρητών ή οιουδήποτε άλλου μέσου συναλλαγών. Οι δωροεπιταγές που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους πόντους δεν μπορούν επίσης να ανταλλαγούν με άλλον τρόπο που δεν έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή ανακοινωθεί από την Εταιρία.

▪ Ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά με το τηλέφωνο εξυπηρέτησης (call center) 210 3006633 για θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα «easy to see loyalty», αλλά και εγγράφως στο info@roadcube.com. Μη γενική Παραίτηση – Ακυρότητα Μέρους: Στο μέτρο που οποιοσδήποτε όρος κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανεφάρμοστος εν όλω ή εν μέρει, δυνάμει οποιουδήποτε νόμου η δικαστικής απόφασης , τότε ο όρος αυτός δεν θα ισχύει, χωρίς ωστόσο να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Επίλυση διαφορών, εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία Για οποιαδήποτε διαφορά απορρέουσα από την λειτουργία της Εφαρμογής και την εκτέλεση του προγράμματος πιστότητας θα καταβάλλεται προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσής της, άλλως αυτή θα επιλύεται με προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια που με τους παρόντες ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. e-mail επικοινωνίας: info@roadcube.com  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 300 66 33.